Το  δανεικό το χέρι η μόνη μου αλήθεια.

Το  δανεικό το χέρι η μόνη μου αλήθεια.

Ο ζωγράφος φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να αποτυπώνει πάνω σε άψυχες επιφάνειες διάφορες συνθέσεις, πρόσωπα, τοπία, να εκφράζει συναισθήματα, να δημιουργεί ένα είδος ζωής. Συχνά λοιπόν στον άνθρωπο αυτόν παρατηρείται έναι είδος έπαρσης,  πόσο μάλλον σ΄έναν αγιογράφο...
error: Content is protected !!